Uppdaterad vägledning

Publicerad 2016-07-04

En ny version av vägledningen finns nu publicerad under "Gemensamma dokument". Vägledningen är gemensam för de fyra delområdena inom Programvaror och tjänster.