Nytt avtal fr.o.m. 1 mars 2017

Publicerad 2016-11-29

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har nu tecknat ramavtal för Litteratur, dnr 96-9-2016. Avtalen börjar gälla 1 mars 2017.