Överlåtelse av ramavtal inom Brevförmedlingstjänster

Publicerad 2016-02-04

Statens inköpscentral har godkänt överlåtelse av ramavtal från Luleå Mail HB, orgnr 969640-7783, till Norrbottens Media Distribution AB, orgnr 556931-8347, fr.o.m 2016-02-01.