Presentation från Avropadagen

Publicerad 2016-04-25

Presentationen från Avropadagen den 18 april, spår 1- Programvaror och tjänster, går nu att läsa.