Ramavtalsförlängning - Arkiv- och förvaringslösningar

Publicerad 2016-02-05

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Arkiv- och förvaringslösningar t.o.m. 2017-10-14. Ändring av avtalstiden inom respektive delområde kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.