Ramavtalsförlängning - Belysningsarmaturer

Publicerad 2016-02-05

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Belysningsarmaturer t.o.m. 2017-06-02. Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.