Ramavtalsförlängning - Digitala mötesrum

Publicerad 2016-03-22

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Digitala mötesrum t.o.m. 2017-06-30. Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.