Förlängning - Hygien- och städprodukter

Publicerad 2016-05-27

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Hygien- och städprodukter med 12 månader fram till och med 2017-10-07. Därefter finns möjlighet att förlänga med ytterligare 12 månader.