Ramavtalsförlängning - IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Västra

Publicerad 2016-03-21

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för IT-konsulttjänster Resurskonsulter, Region Västra. Ramavtalen förlängs med 1,5 år t.o.m 2017-10-15. Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.