Förlängning - IT-konsulttjänster, Resurskonsulter

Publicerad 2016-05-27

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för IT-konsulttjänster, Resurskonsulter med 18 månader.
Förlängningen avser regionerna Södra (fram till och med 2018-03-31), Sydöstra och Norra Uppsala-Örebro (fram till och med 2018-04-13). Därefter finns möjlighet att förlänga ramavtalen med ytterligare 12 månader.
Avtalstiderna kommer att uppdateras på avropa.se när samtliga ramavtalsleverantörer har undertecknat avtalsförlängningarna.