Ramavtalsförlängning - Kontorsmateriel

Publicerad 2016-05-09

Statens inköpscentral förlänger ramavtalen inom området Kontorsmateriel. Ny giltighetstid är t.o.m. 2017-08-21. Ytterligare förlängningar av ramavtalen är möjliga t.o.m. 2019-08-21.