Ramavtalsförlängning - Ljuskällor

Publicerad 2016-02-05

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Ljuskällor t.o.m. 2017-09-01. Ändring av avtalstiden kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.