Ramavtalsförlängning - Säkra förvaringslösningar

Publicerad 2016-02-05

Statens inköpscentral har beslutat att förlänga ramavtalen för Säkra förvaringslösningar t.o.m. 2017-12-01. Ändring av avtalstiden inom respektive delområde kommer att ske när förlängningsavtalen är undertecknade.