Standard SS-EN 14470-1:2004

Publicerad 2016-01-19

Under punkten 5.1.1. Kravspecifikation, i ramavtalet så nämns vilka standarder som gäller vid certifiering av skåp inom detta delområde:
Tillägg av standarden SS-EN 14470-1:2004 (som alternativ) gjordes i upphandlingsfasen men detta missades tyvärr att läggas in i ramavtalen innan signering.