Standard System Aktiebolag upphör att gälla

Publicerad 2016-01-14

Ramavtalet för Standard System Aktiebolag, org.nr 556117-3641, har fr.o.m. 2016-01-14 upphört att gälla.
Aktiebolaget finns inte längre registrerat avseende moms, F-skatt eller arbetsgivaravgift