Telefoniprodukter

Publicerad 2016-04-14

Nuvarande ramavtal löper ut den 31 maj. Ny upphandling pågår och beräknas vara klar till sommaren 2016.
Vi rekommenderar därför att avrop, inför sommar och höst, sker från nuvarande ramavtal.
Observera att avrop samt undertecknande av kontrakt måste vara genomförda senast den 31 maj, då nuvarande ramavtal löper ut.
Kontaktperson: Hans-Olov Öhrner