Tillbehör/accessoarer

Publicerad 2016-01-14

Nu finns ett stöddokument över vilka typer av tillbehör/accessoarer som finns att avropa inom delområdet.

Ett stort antal varor för t.ex. vaktmästerier finns inom delen med förnyad konkurrensutsättning.
Se under Gemensamma dokument.