Uppdaterad vägledning

Publicerad 2016-09-30

En ny version av vägledningen finns nu publicerad under "Gemensamma dokument". Nyheter är förtydligande om vitesgrundnande belopp i p 2.5.2 samt om Privicy Shield i punkt 4.2.4. Vägledningen är gemensam för de fyra delområdena inom Programvaror och tjänster.