Upphandling Datacenter

Publicerad 2016-07-20

Tilldelningsbeslut i alla fyra upphandlingar inom Datacenter fattades den 26 april. Ansökan om överprövning inkom från sju anbudsgivare. Nuvarande ramavtal Servrar, lagring samt närliggande produkter och tjänster 2012  går ut den 31 augusti. Vi rekommenderar att myndigheter vid behov avropar från befintligt ramavtal då nya ramavtal kan bli fördröjda.