Vår broschyr hjälper dig att planera avrop och upphandlingar

Publicerad 2016-03-24

Ladda ner vår uppdaterade broschyr som ger dig som myndighet och leverantör översikt av våra ramavtal, samt uppgifter om löptider och eventuella optioner. Broschyren hjälper dig att planera avrop respektive anbudsgivning.