Adman 100 språk blir Hero Tolk

Publicerad 2016-04-08

Adman 100 språk AB har fr.o.m. den 4 april genom ägarbyte bytt namn till Hero Tolk AB.