Beslut om upphandlingsförfarande för AV och videokonferens

Publicerad 2016-11-01
Gamla böcker.jpg

I Statens inköpscentrals, Kammarkollegiet, upphandling av ramavtal avseende AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster ska upphandlingsförfarandet öppet förfarande enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 4 kapitlet 1 §, tillämpas.

Beslutet har fattats den 1:a november 2016 av enhetschef  Hans Sundström, en kopia av beslutet hittar du på upphandlingssidan.

 
Kontaktperson: Fredrik Engvall