Beslut om upphandlingsförfarande för Skrivare, tjänst och produkt

Publicerad 2016-12-01
Avropadagen.jpg

I Statens inköpscentrals, Kammarkollegiet, upphandling av ramavtal avseende Skrivare, tjänst och produkt ska upphandlingsförfarandet öppet förfarande enligt Lag (2007:1091) om offentlig upphandling, 4 kapitlet 1 §, tillämpas.

Beslutet har fattats den 30 november 2016 av enhetschef Hans Sundström, en kopia av beslutet hittar du på upphandlingssidan.

Kontaktperson: Renée Sjölund