Datacenter - vunna domar

Publicerad 2016-12-27
Lagbok och klubba.jpg

Förvaltningsrätten har den 27 december 2016 meddelat domar i upphandlingarna Datacenter Norra Sverige, dnr. 96-86-2015, Datacenter Östra Sverige, dnr 96-87-2015, Datacenter Södra Sverige, dnr 96-88-2015
samt Datacenter Rikstäckande, dnr 96-89-2015. Domarna innebär att samtliga ansökningar om överprövning har avslagits.

Statens inköpscentral avvaktar nu upphörande av avtalsspärr.

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Daniel Melin