Enkäter AV-produkter och Digitala mötesrum

Publicerad 2016-03-22

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför en förstudie inom AV-produkter och Digitala mötesrum.

Som ett led i förstudiearbetet finns nu två olika enkäter framtagna. Dels en enkät riktad till avropande organisationer och dels en enkät som riktar sig till leverantörer.

Vi hoppas att så många som möjligt kan besvara dessa enkäter då det är värdefull information och underlag för oss i det kommande arbetet.

 

Båda enkäterna finns på förstudiesidan och går att besvara till och med den 15 april 2016.

Kontaktperson: Fredrik Engvall