Forskningsuppdrag kring öppna standarder slutfört

Publicerad 2016-03-02

Under 2015 och en bit in i 2016 har forskare på Högskolan i Skövde på uppdrag av Statens inköpscentral utrett om en mängd vanligt förekommande IT-standarder är att anse som öppna standarder enligt definitionen i EU-ramverket EIF 1.0.

 

Forskningsuppdraget är nu slutfört i samband med den sista delleveransen. Totalt omfattar listan 46 IT-standarder. Dokumentet finns här samt på respektive ramavtalssida för programvaror och tjänster.