Förstudierapport Rakelprodukter

Publicerad 2016-10-17

Förstudien avseende området Rakelprodukter är nu slutförd och rapporten publicerad.

Område omfattar Rakelmobiler samt annan hårdvara och anpassade tekniska lösningar för Rakelutrustning.

Annan hårdvara är exempelvis tillbehör som hörsnäckor, monofoner, batteriladdare, installationssatser m.m. Även olika tjänster till produkterna som omfattas av ramavtalsområdet ingår.


För att ta del av förstudierapporten klicka här.

Kontaktperson: Anna Berg