Förstudierapporten AV-produkter & Digitala mötesrum

Publicerad 2016-10-05

Förstudien AV-produkter & Digitala mötesrum är nu slutfört och rapporten publicerad.

För att ta del av förstudierapporten klicka här.

 

Kontaktperson: Fredrik Engvall