IT-utbildning - ramavtal klart för avrop!

Publicerad 2016-05-12

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade i augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning. Tilldelningsbeslutet överprövades och Förvaltningsrätten i Stockholm avslog samtliga ansökningar om överprövning. I februari 2016 hade överklaganden inkommit. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Den 25 april hade överklagan avseende Kammarrättens beslut inkommit.

 

Den 12 maj beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att inte meddela prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast och ramavtal har idag tecknats.

 

Klicka här för att komma till ramavtalssidan.

Ramavtalsansvarig: Ulla Karin Josefsson