Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd i IT-utbildning

Publicerad 2016-04-15

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade den 28 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning, dnr 96-119-2014.

Tilldelningsbeslutet överprövades av fem anbudsgivare. Förvaltningsrätten i Stockholm avslog den 4 februari 2016 samtliga fem ansökningar om överprövning.

Den 16 februari 2016 hade två överklaganden inkommit. Kammarrätten beslutade den 12 april 2016 att inte meddela prövningstillstånd. Statens inköpscentral avvaktar nu tio dagars avtalsspärr.

 

Kontaktperson: Elis Kalered