Managementtjänster - ej prövningstillstånd

Publicerad 2016-06-20

Statens inköpscentral fattade den 14 augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandling Managementtjänster - Utredning, ledning och styrning, dnr 96-27-2014.

Ansökningar om överprövning av selekterings- och tilldelningsbesluten kom in till Förvaltningsrätten som avslog samtliga ansökningar. Fyra företag överklagade besluten och begärde prövningstillstånd.

I beslut den 14 juni 2016 meddelade Kammarrätten inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därmed fast.

Avtal får tecknas tidigast 10 dagar efter Kammarrättens beslut. Statens inköpscentral avvaktar nu utgången av avtalsspärren.

 

Kontaktperson: Irene Andersson