Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling

Publicerad 2016-02-08

Tilldelningssbeslut fattades den 13 januari 2015.

Upphandlingen Managementtjänster - verksamhets- och organisationsutveckling är ännu inte avslutad. Ett företag har beviljats prövningstillstånd i Kammarrätten.

 

Kontaktperson: Irene Andersson