Managementtjänster

Publicerad 2016-11-30
Handslag stor.jpg

Managementtjänster - Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning, dnr 96-37-2015.

Ramavtal har nu även tecknats med det nybildade bolaget för ett konsortium som inte var klart vid signering av övriga ramavtal den 10 november 2016.

Se vidare ramavtalssidan.