Mobiltelefoner - klart för avrop

Publicerad 2016-11-03
Handslag liten.jpg

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2016-11-03 tecknat ramavtal för Mobiltelefoner, dnr 96-95-2015 med nedanstående leverantörer:

Atea Sverige AB, org. nr 556448-0282
BKE TeleCom AB, org. nr 556465-1551
EVRY Sweden AB, org. nr 556237-3877
TDC Sverige AB, org. nr 556465-8507
Tele2 Sverige Aktiebolag, org. nr 556267-5164
TeliaSonera Sverige Aktiebolag, org. nr 556430-0142

Avrop görs med förnyad konkurrensutsättning.
Ramavtalsområdet omfattar mobiltelefoner, tillbehör och tjänster för offentlig sektors behov.

Exempel på produkter som omfattas är mobiltelefoner, fodral, headsets, säkerhetsprogramvaror m.m.

Exempel på tjänster som omfattas är abonnemangsadministration, service, konfiguration, destruktion m.m.

Klicka här för att komma till ramavtalssidan.