Mobiltelefoner

Publicerad 2016-02-02

Upphandlingen Mobiltelefoner förväntas bli klar hösten 2016. Vi rekommenderar därför att avrop inför sommar och höst sker från nuvarande ramavtal, Mobiltelefoner 2012.

 

Observera att avrop samt undertecknande av kontrakt måste vara genomförda senast den 31 maj, då nuvarande ramavtal löper ut. Därefter är det möjligt att avropa ett begränsat urval av smartphones från ramavtalet Användarnära IT-produkter.