Ny förstudie AV-produkter och Digitala mötesrum

Publicerad 2016-03-18

Nu har förstudien AV-produkter och Digitala mötesrum påbörjats.

Förstudien beräknas vara klar september 2016.

Kontaktperson: Fredrik Engvall