Ny förstudie IT-konsulttjänster

Publicerad 2016-11-25
Pusselbitar.jpg

En förstudie har påbörjats inom ramavtalsområde IT-konsulttjänster Resurskonsulter.

Förstudien ska undersöka nuläge och erfarenheter av de löpande ramavtalen samt myndigheternas behov och marknadens utveckling inom det aktuella området. Även det tidigare ramavtalsområdet uppdragskonsulttjänster omfattas av förstudien. I förstudien ska omfattning och inriktning för kommande upphandling inom området undersökas och analyseras. Planerat slutdatum är 31 mars 2017.

Som ett led i förstudiearbetet har enkäter skickats ut till avropsberättigade och leverantörer. Dessa finns även tillgängliga via förstudiesidan på avropa.se.

Klicka här för att komma till förstudiesidan.

Kontaktperson: Anna Berg