Ny förstudie Kommunikation som tjänst

Publicerad 2016-10-20
Kamm3-1179.jpg

En förstudie avseende ramavtalsområdet Kommunikation som tjänst (KST) har påbörjats.

Förstudien, som även omfattar operatörs- och transmissions tjänster, planeras vara klar den 31 mars 2017. I förstudien ska omfattning och inriktning för kommande upphandling inom området undersökas och analyseras.

Klicka här för att komma till förstudiesidan.

 

Kontaktperson: Sara Wedholm