Ny förstudie - Telekom och datakom - En översyn av offentlig sektors användning av ramavtalen

Publicerad 2016-01-19

Nu har förstudien Telekom och datakom - En översyn av offentlig sektors användning av ramavtalen påbörjats.

Förstudien beräknas vara klar september 2016.

Kontaktperson: Sara Wedholm