Ny upphandling AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster

Publicerad 2016-10-25
MFond1331.jpg

Upphandlingen AV och videokonferens – hårdvara, programvara och tjänster har påbörjats för att ersätta de nuvarande ramavtalen AV-produkter respektive Digitala mötesrum.

AV-produkter löper ut den 28 februari 2017. Om de sista förlängningsoptionerna i ramavtal Digitala mötesrum utnyttjas så löper det ramavtalet ut den 30 juni 2018.

Klicka här för att komma till upphandlingssidan.
 

Kontaktperson: Fredrik Engvall