Ny upphandling Skrivare - tjänst och produkt

Publicerad 2016-05-24

Upphandlingen Skrivare - tjänst och produkt har påbörjats för att ersätta nuvarande ramavtal  Dokumenthantering 2012 - Skrivare, MFP, programvaror och tjänster som löper ut den 31 juli 2017.

 

Kontaktperson: Reneé Sjölund