Överklagan IT-utbildning

Publicerad 2016-04-26

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet fattade i augusti 2015 tilldelningsbeslut i upphandlingen IT-utbildning. Tilldelningsbeslutet överprövades och Förvaltningsrätten i Stockholm avslog samtliga ansökningar om överprövning. I februari 2016 hade överklaganden inkommit. Kammarrätten beslutade att inte meddela prövningstillstånd.

Den 25 april hade överklagan avseende Kammarrättens beslut inkommit. Statens inköpscentral avvaktar nu Högsta förvaltningsdomstolens beslut och kommer att meddela utfallet så snart som möjligt.

 

Kontaktperson: Elis Kalered