Överprövningar Klient 1-4

Publicerad 2016-11-01
MFond5778_150px.jpg

Förvaltningsrättens domar per 21 oktober är överklagade till Kammarrätten som nu har att bedöma om prövningstillstånd ska beviljas eller inte.

Statens inköpscentral har fått interimistiska beslut och får därmed inte ingå avtal i någon av de fyra upphandlingarna tills dess att Kammarrätten bestämt något annat.

 

För att komma till upphandlingssidan, klicka här.

Kontaktperson: Anna Berg