Klient 1-4 Överprövningar & Rekommendation

Publicerad 2016-05-13

Ansökningar om överprövning för de fyra upphandlingarna Klient 1-4 har inkommit till förvaltningsrätten i Stockholm.


Statens inköpscentral rekommenderar

De nuvarande ramavtalen avseende Klienter löper ut 2016-06-30.

Med anledning av överprövningsprocesserna rekommenderas avropsberättigade att, i den mån det är möjligt, säkerställa behov av klienter för tid efter den 30 juni 2016 genom att avropa på de nuvarande ramavtalen innan de löper ut. I de fall det är möjligt kan även en förlängning av pågående leveransavtal vara ett alternativ. Observera att leveransavtal i så fall måste vara tecknade senast 2016-06-30.

 

Klicka här för att komma till upphandlingssidan.

 

Kontaktperson: Anna Berg