Managementtjänster - klart för avrop

Publicerad 2016-11-10
Webbild_upphandlingsbocker.jpg

Ramavtal Managementtjänster – utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning, dnr 96-37-2015 är nu klart för avrop. Ramavtalet omfattar tjänster för att stödja personalutveckling hos myndigheterna.


Ramavtalet omfattar följande företag:

Ekan Aktiebolag, 556261-0443

Ernst&Young Aktiebolag, 556053-5873

Gaia Ledarship AB, 556588-8061

Indea AB, 556370-5481

IPF - Institutet för Personal- och Företagsutveckling, 556272-8344

Sandahl Partners Stockholm Aktiebolag, 556563-2279

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, 556029-6740.

 

Ramavtal har därutöver tilldelats ett konsortium. Ramavtal är ännu inte tecknat med det företag som är under bildande för konsortiet. Vissa krav uppfylls ännu inte av företaget. Då kravuppfyllnad är kontrollerad och klar kan ramavtal signeras även med detta företag. Förteckningen med ramavtalsleverantörer kommer då att uppdateras med detta företag.

För information om ramavtal, omfattning och avropsstöd, se ramavtalssidan.


I och med signering av ramavtalet Utveckling chef, grupp. Kompetensförsörjning är samtliga ramavtal inom Managementtjänster klara för avrop. Tidigare har ramavtal tecknats för områdena Utredning, ledning och verksamhetsstyrning (ULV) samt Verksamhets- och Organisationsutveckling (VU).

Kontaktperson: Jan Lundh