Ramavtal om Managementtjänster klart

Publicerad 2016-06-29

Statens inköpscentral har den 28 juni 2016 tecknat ramavtal för Managementtjänster - Utredning, ledning och verksamhetsstyrning, dnr 96-27-2014. Avtalen gäller följande företag:

•Acando Consulting AB
•Capgemini Sverige AB
•Deloitte AB
•Ernst & Young Aktiebolag
•Governo AB
•Ramböll Management Consulting AB.

Tilldelningsbeslutet för upphandlingen omfattar även McKinsey&Company Kommanditbolag men detta ramavtal är ännu inte undertecknat.


Ramavtalen omfattar tjänster för kvalificerade utredningar, analyser, granskningar eller utvärderingar som underlag för beslut. Vidare ingår strategisk rådgivning till ledningsgrupper i olika styrningsfrågor. Området avser stöd för ledning och styrning av verksamheten i syfte att utveckla och effektivisera denna. Behoven kan gälla både stöd- och kärnverksamhet. Granskning kan avse kundens egna underlag eller underlag framtaget av annan (second opinion).

Mer information om ramavtalen publiceras inom kort.Kontaktperson: Irene Andersson