Klart för avrop - Användarnära IT-produkter

Publicerad 2016-01-07

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har 2015-12-17 tecknat ramavtal för Användarnära IT-produkter, dnr 96-81-2014.

Ramavtalen omfattar mindre bärbara datorer, större bärbara datorer, stationära datorer och bildskärmar, surfplattor, smartphones samt tillbehör.

Ramavtalen är rangordnade vilket innebär att avropare direkt vänder sig till den leverantör som är först i respektive rangordning (förnyad konkurrensutsättning genomförs således inte innan avrop från dessa ramavtal).

Till ramavtalens webbsida