Ramavtalsupphandling av IT-drift stoppad

Publicerad 2016-11-22

Ramavtalsupphandlingen av IT-drift är stoppad pga överprövning och avtal får inte tecknas innan något annat är bestämt av Högsta Förvaltningsdomstolen.