Rapport om översyn av telekom och datakom publicerad

Publicerad 2016-09-23

Statens inköpscentral har genomfört en översyn och analys av samtliga ramavtal inom området tele- och datakom. De ramavtalsområden som omfattades var: Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster, Digitala mötesrum, Mobiltelefoner och Telefoniprodukter.

Då området har förändrats mycket under senare år fanns behov av en fördjupad översyn med målet att genom referensgrupper och experter hos myndigheter, kommuner och landsting ta reda på vilken struktur som kommande ramavtal bör ha för att vara ändamålsenliga för dem och fungera från 2018 och framåt. I översynen fördes även dialog med branschen för att få en större förståelse för leverantörernas syn på området. Senare förstudiearbeten fastställer specifik omfattning, inriktning och upplägg av respektive kommande upphandling inom området.

Klicka här för att ta del av rapporten.

Kontaktperson: Sara Wedholm