Status Datacenter

Publicerad 2016-10-10

Avseende de i april fattade tilldelningsbesluten i de fyra upphandlingarna för Datacenter så inkom ansökningar om överprövningar. Statens inköpscentral väntar fortfarande på ett avgörande från förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten har meddelat att dom i samtliga mål ska komma under 2016.

Eftersom ramavtalet för servrar och lagring löpte ut 2016-08-31 innebär detta att ramavtalsområdet för närvarande är avtalslöst. Ramavtalet för nätverksprodukter gäller t.o.m. 2016-11-30 och riskerar således att också bli avtalslöst under en tid varför Statens inköpscentral rekommenderar att avrop av nätverksprodukter görs snarast så kontrakt kan tecknas innan ramavtalet upphör.

Kontaktperson: Daniel Melin